Bilden visar en adresskarta.

Adresskarta

Visar adresser i tätorter och fritidsområden. Finns att köpa hos Stadsbyggnadsförvaltningen. Uppdateras kontinuerligt

Person
Kart- & mätningschef Eva Möllborn 0520 497418
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Finns utskriven i storlek 70 x 100 cm. En sida visar Trollhättans tätort och en visar Trollhättans övriga tätorter och en kommunöversikt. Pris: 50 kr inkl. moms per sida. Finns att köpa hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att beställa en adresskarta skickar du e-post till samhallsbyggnad@trollhattan.se. Skriv "Beställning av adresskarta" i ämnesraden. 

 

Senast granskad 2021-03-11 av Susanne Larsson