Pigga blommor som lyser upp i gräset

Vad påverkar folkhälsan?

Utvecklingen av hälsan i befolkningen är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Folkhälsan påverkas av allt från strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället och av många samhällsområden till individens egna val och levnadsvanor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I folkhälsoarbetet utgår man från hälsans bestämningsfaktorer, dvs. de faktorer i samhällsorganisationen och människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa. Genom att utgå från bestämningsfaktorerna blir folkhälsan åtkomlig för politiska beslut och kan påverkas av olika typer av samhällsinsatser. Kommunen ansvarar för många verksamheter och politikområden som kan ha en inverkan på viktiga bestämningsfaktorer för folkhälsan.

Schematisk bild över hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer

Om människors hälsa och livskvalitet ska påverkas i positiv riktning måste såväl livsvillkor som levnadsvanor förändras. 

Senast granskad 2017-09-12 av KATLOO