Pingviner som dansar

Samverkan

Många insatser som påverkar hälsan i befolkningen ingår i det primärkommunala ansvaret. Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö och natur har stor betydelse för trollhättebornas hälsa, likaså möjligheter till utbildning, arbete och umgänge med nära och kära.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Alla verksamheter skapar förutsättningar

Folkhälsoarbetet i Trollhättans Stad utgår därför från verksamheternas grunduppdrag och hur detta skapar förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen. För att folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt och ha ett brett perspektiv är det viktigt att väva in framgångsfaktorer i ordinarie verksamhet. Verksamheternas arbete ska bidra till att skapa förutsättningar för alla individer att göra hälsosamma val i livet.

Trollhättans organisering av folkhälsoarbetet

Senast granskad 2017-09-12 av CLASBEN