Tomtkö e-tjänst

Här kan du som privatperson ställa dig i kö för att få möjlighet att köpa någon av de villatomter som Trollhättans stad tar fram och säljer. Tomterna är avsedda för bostadshus för eget boende.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-497903 (telefontid kl. 10,30-11,30)
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Länk till e-tjänst

För att kunna använda denna e-tjänst behöver du ha tillgång till  BankID och dator, mobil eller platta.

I samband med ansökan om en plats i tomtkön eller förlängning av befintlig plats behöver du även ha ett betalkort  alternativt Swish (betalkort från Ikano fungerar inte i denna tjänst). Tänk på att ha följande uppgifter tillhands för dig och din eventuella medsökande.

  • Personnummer
  • Namn
  • Mobilnummer
  • E-postadress
  • Övrigt telefonnummer (exempelvis hemnummer eller jobbnummer)
  • Gatuadress
  • Postnummer
  • Ort

När du har gjort en ansökan eller en anmälan skickar vi alltid ut en bekräftelse via e-post. Har ni inte fått en bekräftelse inom 24 timmar bör ni kontakta oss.
Den som är registrerad som huvudsökande kan använda alla delar som e-tjänsten erbjuder, medsökande kan endast få besked om sin placering i tomtkön.

Via denna e-tjänst kan du göra följande:

Ansöka om en plats i tomtkön

Om du är intresserad av att köpa en kommunal tomt för att bygga ett eget hus, och vill vara med i fördelningen av de tomter vi säljer, måste du stå med i tomtkön. För att få ställa sig i tomtkön ska du ha fyllt 18år. Din köplats är personlig och kan inte överlåtas. Tänk på att om någon mer än du själv ska stå med på köpekontraktet den dagen det blir aktuellt med ett köp av en tomt, bör den personen finnas registreras som medsökande.

Förlänga din befintliga plats i tomtkön

För att behålla din plats i tomtkön för nästkommande år behöver du gå in via e-tjänsten och förnya platsen före den 31 december. Om inte en förnyelse görs innan årsskiftet avregistreras du från tomtkön.

Få besked om din placering i tomtkön

Via e-tjänsten kan får information om vilken plats du har i tomtkön och vilket giltighetsdatum du har på din ansökan.

Uppdatera dina kontaktuppgifter i tomtkön

Det är viktigt att vi har rätt uppgifter. Så gå in och ändra om du får ny bostadsadress, e-postadress, telefonnummer mm. Det är ditt ansvar att se till att Trollhättans stad har aktuella kontaktuppgifter till dig.

Ansöka om förtur i tomtkön

Beslut om fyra förturstomter i området Alingsåker Etapp 2 är taget i kommunfullmäktige, och e-tjänsten är öppen för ansökningar. Information om vem som kan ansöka om en plats i tomtkön och vad en förtursplats innebär, kan du läsa om i tomtköreglerna. Möjlighet att ansöka om förtur finns endast tillgänglig i e-tjänsten när vi har lediga förturstomter.I dagsläget har vi två förturstomter kvar.

Rangordna tomter

Ni kan inte längre rangordna tomter. Fördelningen av tomterna på Alingsåker är avslutad. Nytt beslut om nästa försäljningsomgång kommer troligtvis tas under hösten 2020. Information inför en försäljning kommer att skickats ut via e-post till samtliga huvudsökande som står registrerade med korrekta uppgifter i tomtkön. Samma information kommer även att publiceras på vår hemsida.

Gå ur tomtkön

Om du inte längre vill stå kvar i tomtkön behöver du inte göra något. Du kommer automatiskt avregistreras efter nästkommande årsskifte.

Relaterad information

Lediga tomter

Tomtköregler

Senast granskad 2020-09-11 av Ulrica Kullander