Tomtkö e-tjänst

Här kan du som privatperson ställa dig i kö för att få möjlighet att köpa någon av de villatomter som Trollhättans stad tar fram och säljer. Tomterna är avsedda för bostadshus för eget boende.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-497903 (telefontid kl. 10,30-11,30)
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Länk till e-tjänst

För att kunna använda denna e-tjänst behöver du ha BankID.

I samband med ansökan om en plats i tomtkön eller förlängning av befintlig plats behöver du även ha ett betalkort  alternativt Swish (betalkort från Ikano fungerar inte i denna tjänst). Tänk på att ha följande uppgifter tillhands för dig och din eventuella medsökande.

  • Personnummer
  • Namn
  • Mobilnummer
  • E-postadress
  • Övrigt telefonnummer (exempelvis hemnummer eller jobbnummer)
  • Gatuadress
  • Postnummer
  • Ort

Samtliga ansökningar och anmälningar ska göras via en dator, tjänsten fungerar inte på mobiler eller plattor. Vi skickar alltid ut en bekräftelse via e-post. Har ni inte fått en bekräftelse inom 24 timmar bör ni kontakta oss.

Via denna e-tjänst kan du göra följande:

 

Ansöka om en plats i tomtkön

Om du är intresserad av att köpa en kommunal tomt för att bygga ett eget hus, och vill vara med i fördelningen av de tomter vi säljer, måste du stå med i tomtkön. För att få ställa sig i tomtkön ska du ha fyllt 18år. Din köplats är personlig och kan inte överlåtas.

 

Förlänga din befintliga plats i tomtkön

För att behålla din plats i tomtkön för nästkommande år behöver du gå in via e-tjänsten och förnya platsen före den 31 december. Om inte en förnyelse görs innan årsskiftet avregistreras du från tomtkön.

 

Få besked om din placering i tomtkön

Via e-tjänsten kan får information om vilken plats du har i tomtkön och vilket giltighetsdatum du har på din ansökan.

 

Uppdatera dina kontaktuppgifter i tomtkön

Det är viktigt att vi har rätt uppgifter. Så gå in och ändra om du får ny bostadsadress, e-postadress, telefonnummer mm. Det är ditt ansvar att se till att Trollhättans stad har aktuella kontaktuppgifter till dig.

 

Ansöka om förtur i tomtkön

Beslut om fyra förturstomter i området Alingsåker Etapp 2 är taget i kommunfullmäktige, och e-tjänsten är öppen för ansökningar. Information om vem som kan ansöka om en plats i tomtkön och vad en förtursplats innebär, kan du läsa om i tomtköreglerna. Möjlighet att ansöka om förtur finns endast tillgänglig i e-tjänsten när vi har lediga förturstomter.

 

Rangordna tomter

För att vara med på fördelningen av tomterna som ska säljas i Alingsåker, måste du via e-tjänsten rangordna i turordning de tomter du är intresserad av. Möjlighet att lämna i en rangordningslista finns tillgänglig i e-tjänsten under perioden 11 - 31 mars 2020. Ni kan inte ändra på en inskickad rangordningslista, däremot kan ni skicka in fler. Om fler rangordningslistor har skickats in, gäller den som är sist inskickad. Vi skickar alltid en bekräftelse till er e-postadress när vi har mottagit er ansökan. Om ni inte har fått någon bekräftelse inom 24 timmar vill vi att ni kontaktar oss. 
Information inför en försäljning har skickats ut till samtliga huvudsökande som står registrerade med korrekta uppgifter i tomtkön vi e-post. Samma information publiceras även på vår hemsida.

 

Övrig information

Om du inte längre vill stå kvar i tomtkön behöver du inte göra något. Du kommer automatiskt avregistreras efter nästkommande årsskifte.
Den som är registrerad som huvudsökande kan använda alla delar som e-tjänsten erbjuder, medsökande kan endast få besked om sin placering i tomtkön.
Tänk på att om någon mer än du själv ska stå med på köpekontraktet den dagen det blir aktuellt med ett köp av en tomt, bör den personen finnas registreras som medsökande.

 

Relaterad information

Lediga tomter

Tomtköregler

Senast granskad 2020-03-27 av Ulrica Kullander