Spikön

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2014-10-13

Person
PlanarkitektLeif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en utveckling av Spikön som ett stadsnära park- och strövområde, tillgängligt för alla.

Detaljplanen har upprättats av Stadsbyggnadsförvaltningen genom konsult, Rådhuset Arkitekter AB, och daterats mars 2014.

Spikön är samlingsnamnet på en sammanhängande rad av öar mellan Göta Älv och trafikkanalen. Planområdet omfattar öarna mellan klaffbron i söder och Hjulkvarnsholmen i norr samt de vattenområden som omfattas av gästhamnen och broarna.

Senast granskad 2017-04-27 av Johanna Berg