Bilden visar en illustration över Överby västra

Överby Västra

Planen för Överby västra betyder en utbyggnad med sammanlagt 65 000 kvm volymhandel. Nu tar vi de första stegen genom att förbereda infrastruktur för ett utbyggt Överby. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
  • Ny justerad infart från Näl-hållet
  • Sänkning av Överbyvägen genom området
  • Väg runt hela nya handelsområdet
  • Ny påfart/avfart från E44/E45

Det är några av de justeringar och förbättringar som kommer att göras i anslutning till etableringen av Överby västra. Vilka näringar som kommer att inrymmas i det 65 000 kvm stora handelsområdet är inte klart ännu. Men klart är att området kommer att exploateras gemensamt av Trollhättans Stad och Peab.

Arbetet i själva handelsområdet kommer att inledas i mars 2015. Någon bortre tidsgräns är inte satt.

I filmen nedan kan du på ett överskådligt sätt se vad som är planerat för nya Överby. Både när det gäller infrastruktur och handelsområdet.

Planpil laga kraft

Planens syfte och huvuddrag

En fördjupad översiktsplan för Trollhättan, Översiktsplan för Överby, antogs av kommunfullmäktige i oktober 2008. Denna redovisar visioner och principer för Överbys fortsatta utveckling och bygger på två viktiga mål—att öka tillgängligheten och att hålla ihop Överby handelsområdes olika delar.

Detaljplanen redovisar förslag till utbyggnad av den västra kvadranten med sammanlagt 65.000 kvm för volymhandel, etappindelningar med kopplingar till utbyggnad av trafikanläggningar samt hur dagvatten från parkeringsytor med mera ska omhändertas.

Detaljplanen har upprättats av White Arkitekter AB i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och daterats december 2012.

Senast granskad 2018-04-03 av CLABEN