Skiss över Nohabgatan och genomgrottet

Innovatum norra, Nohab 2 m fl

Planen medger byggrätter för verksamheter och bostäder. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Antagande i processen

Syftet med detaljplanen är att bekräfta pågående användning och att klarlägga förutsättningarna för den önskade utvecklingen av området.

Den tunga industritillverkningen är till största delen borta och dagens Innovatum har förvandlats till ett utvecklingscentrum för tillväxt, forskning, utbildning och upplevelser.

Det finns även önskemål att bygga bostäder inom delar av området och att möjliggöra byggnation av förskola/skola inom den södra delen av området.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2018-06-14 av Clara Bengtsson