Satellitbild som visar Hyacinten i kanten mot Skoftebyrondellen.

Hyacinten

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 27 september 2012.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraft Planens syfte

Planområdet är beläget på området för f.d. ”Gamla Tappen” vid Skoftebyrondellen. Detaljplanen föreslår byggnation av flerfamiljshus samt kedje- eller radhus.

Detaljplanen har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB, i april 2012.

Att ta del av planförslaget

Här nedan kan du ladda hem de handlingar som hör till planen i pdf-format.

Senast granskad 2015-05-19 av CLASBEN