Hyacinten

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 27 september 2012.

Person
PlanchefLeif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte

Planområdet är beläget på området för f.d. ”Gamla Tappen” vid Skoftebyrondellen. Detaljplanen föreslår byggnation av flerfamiljshus samt kedje- eller radhus.

Detaljplanen har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB, i april 2012.

Att ta del av planförslaget

Här nedan kan du ladda hem de handlingar som hör till planen i pdf-format.

Senast granskad: 2015-05-19 av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)