Saker som är bra att veta när man bygger nytt

Här hittar ni information på bra saker att veta innan man börjar med sin ansökan/anmälan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden förklara vad en fastighet är

Fastighet

Fastighet är den mark som ni äger, i folkmun brukar man säga tomt. Om ni har svårt att veta var gränsen är mellan er fastighet och grannens. Kontakta Lantmäteriet i Trollhättan.

En detaljplan är ett juridiskt dokument som beskriver vad som får byggas på fastigheten.

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt dokument som beskriver vad som får byggas på fastigheten. För mer information om byggrätt på din fastighet kontakta plankontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trollhättan

Bilden visar tre hus i rad

Kulturmiljö

Kulturmiljö, om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

Bilden visar olika högar av byggmaterial

Sorteringskrav

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet sorteras och tas omhand på rätt sätt.

Bilden visar en toalett och en vattenkran

Eget vatten och avlopp

Vad behöver man tänka på för att anlägga eget vatten och avlopp?

Bilden visar ett hus som strålar värme

Uppvärmning

Här kan ni hitta information om olika uppvärmningssystem

Senast granskad 2022-03-03 av SUSLAR