Bilden förklara vad en fastighet är

Fastighet

Fastighet är den mark som ni äger, i folkmun brukar man säga tomt. Om ni har svårt att veta var gränsen är mellan er fastighet och grannens. Kontakta Lantmäteriet i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden är ett fotografi på ett redskap för mätning. I bakgrunden syns en röd bil och en stor åker.

Lantmäterimyndigheten

Den kommunala Lantmäterimyndighetens uppgift är bland annat att bilda och förändra fastigheter, att hjälpa fastighetsägare till samverkan och att säkerställa att mark får användas för olika behov till exempel servitut.

En illustration om vad kartportalen innehåller

Kartportalen

Välkommen till Trollhättans externa kartportal. Här är alla våra kartor samlade som historiska kartor, detaljplaner, natur, gator, trafik, bestämmelser, fritid, service, med mera.

Senast granskad 2022-03-04 av SUSLAR