En detaljplan är ett juridiskt dokument som beskriver vad som får byggas på fastigheten.

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt dokument som beskriver vad som får byggas på fastigheten. För mer information om byggrätt på din fastighet kontakta plankontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

En illustration om vad kartportalen innehåller

Karta detaljplaner

Här kan ni se vad er fastighet har för detaljplan.

Senast granskad 2022-03-03 av SUSLAR