Bilden visar olika högar av byggmaterial

Sorteringskrav

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet sorteras och tas omhand på rätt sätt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För bygg- och rivningsavfall gäller att minst följande avfallsslag ska sorteras ut i separata fraktioner:

  • trä
  • mineral exempelvis betong, tegel, klinker, keramik och sten
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips
  • andra uppkomna avfallsslag om utsorteringen ger möjlighet till bättre behandling av avfallet
  • farligt avfall, elektroniskt avfall och spillolja
  • förpackningsavfall som till exempel emballage av plast eller wellpapp
  • returpapper så som reklam, tidningar och kopieringspapper.

Syftet med utsorteringskraven är att minska den totala mängden avfall och öka förutsättningarna för återanvändning och återvinning inom byggbranschen.

 

 

Avfall - Returen

Avfall och återvinning

Efter årsskiftet 2014-2015 är det Trollhättan Energi AB som har ansvaret för renhållningen i Trollhättans kommun. Här hittar du en sammanfattande information om till exempel återvinningscentral Returen och återvinningsstationer, sophämtning, slamsugning och sorteringsguiden.se.

Senast granskad 2022-06-16 av SUSLAR