Saker som är bra att veta vid rivning

Här hittar ni information på bra saker att veta innan man börjar med sin ansökan/anmälan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden visar två tunnor med giftigt innehåll

Förorenad mark/byggnad

Trollhättan är en gammal industristad där det idag finns flera förorenade områden. Ska du göra arbeten där det finns föroreningar ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du ska också kontakta oss direkt om du hittar föroreningar

Bilden förklara vad en fastighet är

Fastighet

Fastighet är den mark som ni äger, i folkmun brukar man säga tomt. Om ni har svårt att veta var gränsen är mellan er fastighet och grannens. Kontakta Lantmäteriet i Trollhättan.

En detaljplan är ett juridiskt dokument som beskriver vad som får byggas på fastigheten.

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt dokument som beskriver vad som får byggas på fastigheten. För mer information om byggrätt på din fastighet kontakta plankontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trollhättan

Bilden visar tre hus i rad

Kulturmiljö

Kulturmiljö, om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

Bilden visar olika högar av byggmaterial

Sorteringskrav

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet sorteras och tas omhand på rätt sätt.

Senast granskad 2022-03-03 av SUSLAR