Två små tjejer åker skridskor i ishallen

Stödfrågor till dig som anmäler

Här har vi samlat några stödfrågor till dig som gör en orosanmälan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 • Vad är det som gör att du anmäler just nu?
   
 • Hur länge har du varit orolig för barnet?
   
 • Vad skulle hända om inget görs nu?
   
 • Var befinner sig barnet/den unge just nu?
   
 • Tror du att det är en akut fara för barnet/den unge? Vilken fara?
   
 • Finns det andra barn i familjen? Hur gamla?
   
 • Är det något särskilt att tänka på när socialtjänsten kontaktar barnet/den unge eller föräldrarna?
   
 • Känner föräldrarna till att anmälan görs?
   
 • Känner barnet/den unge till att anmälan görs?
   
 • Skulle ni kunna tänka er att medverka vid en träff för att diskutera anmälan med familjen?
   
 • Vad fungerar bra för barnet/den unge och familjen?
   
 • Annat som kan vara bra att känna till?
Senast granskad 2021-08-02 av CECWIL