Olika typer av skärmar - Mina sidor asf

Mina sidor ASF

Du som ansöker om försörjningsstöd kan aktivera dig till e-tjänsten Mina Sidor ASF. Med e-tjänsten Mina sidor ASF ser du hur det går för din ansökan från det du lämnat in den tills du får ett beslut. Du ser exempelvis vad som har hänt i ditt ärende, om du måste komplettera din ansökning med någon handling och vad beslutet blev och varför.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Du når e-tjänsten när som helst på dygnet och du kan logga in från en dator,smartphone eller läsplatta. För att komma in i e-tjänsten behöver du e-legitimation, till exempel ett bankID som du loggar in med. Du kan få e-legitimation via din bank.

För att börja använda e-tjänsten kontaktar du din handläggare på försörjningsstöd för mer information och aktivering. När du sedan är aktiverad behöver du inte ringa eller besöka oss för att få reda på hur det går med din ansökan.

Du söker försörjningsstöd via pappersblankett.

Mer information om e-tjänsten Mina sidor ASF finns här:
Socialbidrag, försörjningsstöd

Senast granskad 2017-10-24 av Cecilia Wilson