Närbild på Sveriges Rikes lagbok

Juridisk hjälp

Kommunen erbjuder juridisk rådgivning inom dessa områden; Konsumentvägledning, Familjerådgivning och Familjerätt.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Tjänstemän i andra kommunala verksamheter kan hjälpa till i begränsad omfattning i samband med dina ärenden.

 

Relaterad information

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. 

På lagrummet.se hittar du rättsinformation hos:

  • Regeringen
  • Riksdagen
  • Högre domstolar
  • Statliga myndigheter

Du hittar även en del internationell information. 

Senast granskad 2020-07-17 av Cecilia Wilson