Närbild på Sveriges Rikes lagbok

Juridisk hjälp

Kommunen erbjuder juridisk rådgivning inom dessa områden; Konsumentvägledning, Familjerådgivning och Familjerätt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tjänstemän i andra kommunala verksamheter kan hjälpa till i begränsad omfattning i samband med dina ärenden.

Relaterad information

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. 

På lagrummet.se hittar du rättsinformation hos:

  • Regeringen
  • Riksdagen
  • Högre domstolar
  • Statliga myndigheter

Du hittar även en del internationell information. 

Senast granskad 2021-07-28 av CECWIL