Utskottet för social hållbarhet

Utskottet för social hållbarhet i Trollhättans Stad är sedan 2015 ett permanent politiskt utskott under kommunstyrelsen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utskottet för social hållbarhet ska verka för ett mer socialt hållbart Trollhättan genom att: 

  • initiera, bevaka, driva på och stimulera ett aktivt och systematiskt socialt hållbarhetsarbete i Trollhättans stadskoncern (alla förvaltningar och kommunala bolag)
  • utveckla strategier som verkar för social hållbarhet
  • öka medvetenheten om vikten av ett socialt hållbarhetsperspektiv inom stadens alla politik- och verksamhetsområden
  • inhämta kunskap om social hållbarhet och hur ett framgångsrikt arbete bedrivs
Senast granskad 2017-09-12 av KATLOO