Karta över Källstorp, förskolans placering är utmarkerad i rött.

Källstorpslyckan

Antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2014-02-27

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraft

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av föreslagen ny bostadsbebyggelse i den norra delen samt bekräfta pågående verksamhet i den södra delen med möjlighet i framtiden att omvandlas till bostäder.

Här nedan kan du ladda hem de handlingar som hör till planen i pdf-format.

Senast granskad 2017-04-27 av CLASBEN