Källstorpslyckan

Antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2014-02-27

Person
PlanchefLeif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av föreslagen ny bostadsbebyggelse i den norra delen samt bekräfta pågående verksamhet i den södra delen med möjlighet i framtiden att omvandlas till bostäder.

Här nedan kan du ladda hem de handlingar som hör till planen i pdf-format.

Senast granskad: 2017-04-27 | av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)