Karta över Källstorp, förskolans placering är utmarkerad i rött.

Källstorpslyckan

Antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2014-02-27

Person
Planarkitekt Leif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av föreslagen ny bostadsbebyggelse i den norra delen samt bekräfta pågående verksamhet i den södra delen med möjlighet i framtiden att omvandlas till bostäder.

Här nedan kan du ladda hem de handlingar som hör till planen i pdf-format.

Senast granskad 2017-04-27 av Clara Bengtsson