Illustrerad bild över flerbostadshusen längs älven vid Innovatum.

Innovatum Södra delen

Planen antogs av Kommunfullmäktige 2010-03-01.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft Planens syfte

Detaljplanen syftar till att klarlägga förutsättningarna för att bebygga södra delen av Innovatumområdet med bostäder. Förslaget innehåller sammanlagt cirka 160 lägenheter, fördelade i punkthus 4-8 våningar samt radhus/ terrasshus i 2-4 våningar. Tillfart föreslås ske från Åkerssjövägen/ Sörvallavägen. Samtidigt upphävs gällande detaljplan för industriverksamheter inom norra delen av Nohab 1.

Senast granskad 2015-12-08 av Clara Bengtsson