Illustrerad översiktsbild av området.

Skördetröskan

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 29 januari 2015.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraft

Radhus i Kronogården

De stora ytorna för det tidigare skolområdet som blivit lediga ger goda möjligheter till en förnyelse och utveckling av området. Dessutom är markområdet lågt utnyttjat och därmed ödsligt, det kan med fördel bebyggas för att ge Kronogården en mer varierad, tilltalande och trygg miljö. Detaljplanens huvuddrag innebär att området planläggs för bostäder, radhus eller kedjehus. Detta skall möjliggöra ett större utbud av varierande typer av bostadsmöjligheter i stadsdelen.

Senast granskad 2018-08-22 av CLASBEN