Angantyr

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2004-09-29.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nedan finns möjlighet att ladda hem de handlingar som hör till detaljplanen i pdf-format.

Planbeskrivning

Planbeskrivningen anger planens syfte och förklarar planens innehåll.

Plankarta med bestämmelser

På plankartan anges vad som gäller inom det område detaljplanen omfattar. Alla planbestämmelser redovisas tillsammans med plankartan.

Det är detaljplanekartan med planbestämmelser som är den juridiskt bindande handlingen.

Senast granskad 2015-05-11 av JOHBER