Detaljplan över Alingsåker 4:8

Alingsåker 4:8, södra delen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 50 bostäder. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Ett förslag till detaljplan för Alingsåker 4:8, södra delen, är upprättat av Stadsbyggnadsförvaltningen i september 2017.

Syftet med detaljplanen är att pröva marken inom området för bostadsbebyggelse. Planområdet utgör den andra etappen inom bostadsutbyggnadsområdet Alingsåker.

Inom planområdet möjliggörs cirka 50 bostäder, fördelat på enbostadshus, gruppbyggda småhus samt mindre flerbostadshus.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2018-06-14 av Clara Bengtsson