Psykisk funktionsnedsättning

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt Socialtjänstlagen (SoL) rätt till bistånd.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt Socialtjänstlagen (SoL) rätt till bistånd. Socialpsykiatrin är till för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning. Vår målsättning är att du ska kunna påverka din situation och leva i ett gott socialt sammanhang, samt utvecklas mot ökad självständighet.

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. Ohälsan kan ibland leda till svårigheter i livet och nedsättning av funktioner. En psykisk funktionsnedsättning kan påverka förmågan att själv klara det dagliga livet, förmågan att umgås med andra, att delta i regelbundna aktiviteter eller att arbeta.

Ansökan och prövning görs på biståndsenheten. Den kommunala psykiatrin tillhör Trollhättans Stads omsorgsförvaltning och drivs i nära samarbete med landstingets psykiatriska öppenvård. All personal som arbetar inom psykiatrin har tystnadsplikt.

Socialpsykiatrin i Trollhättan erbjuder:

 

Stöd i den dagliga livsföringen (boendestöd)

Boendestöd är till för dig som bor i en egen lägenhet och som har ett behov av stöd för att utföra vardagens sysslor.

Bostad med särskild service

En bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen, är till för dig som behöver ett boende med personal tillgänglig under hela dygnet. 

Civilklädd personal håller i en en äldre kvinna och hjälper henne under en promenad.

Ledsagarservice

Ledsagning innebär att du kan få följe med personal till och från någon form av aktivitet eller för att promenera.

Bild på en persons hand som klappar en annan människas hand

Kontaktperson

Kontaktperson är till för dig som upplever ensamhet och som behöver stöd av en medmänniska.

Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället.

Träffpunkt

Socialpsykiatrins träffpunkt är en mötesplats för personer som har insatser såsom boende eller boendestöd inom socialpsykiatrin.

Senast granskad 2017-10-24 av Cecilia Wilson