Psykisk funktionsnedsättning

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt Socialtjänstlagen (SoL) rätt till bistånd.

Person
BiståndshandläggareBiståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt Socialtjänstlagen (SoL) rätt till bistånd. Socialpsykiatrin är till för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning. Vår målsättning är att du ska kunna påverka din situation och leva i ett gott socialt sammanhang, samt utvecklas mot ökad självständighet.

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. Ohälsan kan ibland leda till svårigheter i livet och nedsättning av funktioner. En psykisk funktionsnedsättning kan påverka förmågan att själv klara det dagliga livet, förmågan att umgås med andra, att delta i regelbundna aktiviteter eller att arbeta.

Socialpsykiatrin i Trollhättan erbjuder

Stöd i den dagliga livsföringen (boendestöd)

Bostad med särskild service

Träningsboende med stöd

Ledagarservice

Kontaktperson

Träffpunkt

Ansökan och prövning görs på biståndsenheten.

Den kommunala psykiatrin tillhör Omsorgsförvaltningen, och drivs i nära samarbete med landstingets psykiatriska öppenvård. All personal som arbetar inom psykiatrin har tystnadsplikt.

Bild på en liten gångbro ute i naturen.

Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället.

Jag mår inte bra. Jag mår dåligt.

Jag mår inte bra

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp om du inte mår bra.

Närbild, rosa blomma

God man, förvaltare, förmyndare

Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Bild på två stycken pratbubblor som visar kommunikation.

Våldsförebyggande program

Vi erbjuder kurser i det våldsförebyggande programmet V.I.P för personer som har ett beslut enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Senast granskad 2017-10-24 av Cecilia Wilson