Bilden visar flera frågetecken.

Vanliga frågor, kartor lantmäteri

Svar på vanliga frågor om lantmäteri och kart/mätningstjänster

Person
Kart- & mätningschefEva Möllborn 0520 497418
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

För uppgifter om ägarförhållanden till fastigheter inom Trollhättans kommun, kontakta fastighetsinskrivningen.
Fastighetsinskrivningens hemsida

Använd vår kartportal. Den innehåller en sökfunktion som täcker in alla adresser inom kommunen (inkl. landsbygd och fritidshusområden). Du kan även köpa aktuella adresskartor i bokhandeln, i Stadshusets reception eller hos samhällsbyggnadsförvaltningen/kartavdelningen.

Länk till kartportalen

Förhandsinformation när det gäller avstyckningar och kostnader för dessa, lämnas av vår lantmäterimyndighet. 

Tomtrör kan återutstakas.

Kontakta:
Kart och mätningschef
Eva Möllborn
Tel: 0520 49 74 18
eva.mollborn@trollhattan.se

Vi framställer nybyggnadskarta, primärkarta, specialkartor, cykelkarta m.m.
 
 
Information om nybyggnadskartan, upplysningar om kostnader och leveranstid lämnas av den kontaktperson som anges på sidan.

Länk till nybyggnadskarta

TEAB äger VA-ledningarna fram till tomtgränsen. Inne på privatägd tomtmark har kommunen inget ansvar utan det är på fastighetsägarens ansvar att dokumentera var ledningarna finns.

Kostnadsexempel rörande normalvilla/garage. Upplysningar om kostnader och leveranstid lämnas av den kontaktperson som anges på sidan.
 
Det går också bra att kontakta:
Kart och mätningschef
Eva Möllborn
Tel: 0520 49 74 18
eva.mollborn@trollhattan.se
 
 
Senast granskad 2019-04-10 av Susanne Larsson