Svartvit historisk bild på rysskranen där man även kan se ett fartyg och två tåg på spåren som då gick genom området.

Rysskranen

Detaljplan för Rysskranen, Skoftebyn. Detaljplanen föreslår skydds-bestämmelser. Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 26 november 2015.

Person
Planarkitekt Leif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Kanal- och slussområdet med sina anläggningar har spelat en viktig roll i det industriella genombrottet i landet. Området är därför utpekat av Riksantikvarieämbetet som en av de tolv viktigaste industrimiljöerna i landet som på olika sätt representerar väsentliga delar av den svenska industrihistorien.

Av skyddsföreskrifter framgår vilka slussleder och byggnader som omfattas av byggnadsminnesförklaringen, sammanlagt 27 anläggningar och byggnader. Rysskranen är en av de anläggningar/ byggnadsverk som inte omfattas av byggnadsminnesförklaringen.

Byggnads- och trafiknämnden har därför begärt att Rysskranens värden ska säkerställas genom skyddsbestämmelser i detaljplan.

Senast granskad 2017-04-27 av Clara Bengtsson