Två sammanfogade bilder över Öresjö. Himlen är klarblå och på marken ligger höstens löv i gult och oranget.

Öresjö

Områdesbestämmelser för fritidsområden vid Öresjö. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta planen har vunnit laga kraft.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Granskning i processen

Fritidshusbebyggelsen vid Öresjö är belägen 8-12 km nordväst om Trollhättans centrum.

Förslaget om ändrade områdesbestämmelser gäller för dom tre delområdena, Gräsviken (inklusive Hedetorpet), Hasselbacken och Garnviken (inklusive Lundstaken och Edsvids-Munkebo). Områdena omfattar cirka 170 fastigheter.

 

Relaterad information

Bestämmelsekarta

Beskrivning

Senast granskad 2018-06-14 av Johanna Berg