Halvorstorp

Ändring av detaljplan för del av Halvorstorp.  Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2014-11-18

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraftPlanen syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en utökad byggrätt inom fastigheterna i planområdet då området till viss del redan består av fastigheter med högre exploateringsgrad än vad gällande plan medger.

Detaljplanen upprättas enligt kriterierna för ”enkelt planförfarande”.

Att ta del av planförslaget

Här nedan kan du ladda hem de handlingar som hör till planen i pdf-format.

Senast granskad 2018-08-22 av CLASBEN