Solig dag med blå himmel, åkermark med en röd lada i bakgrunden.

Hälltorps gård

Planen antogs av Byggnadsnämnden 2008-09-25.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraftPlanens syfte

Planområdet är beläget mellan Kungälvsvägen och Edsvägen, söder om egnahemsbebyggelsen i Torsred. Det utgör en första utbyggnadsetapp inom det planerade utbyggnadsområdet, ”Torsred Södra”. Förslaget innehåller drygt 90 tomter för enskilt byggande samt en förskoletomt. Planområdet förutsätts trafikmatas från Kungälvsvägen.

Senast granskad 2015-12-08 av Clara Bengtsson