Anoden och Kaminen

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2007-04-26.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Nedan finns möjlighet att ladda hem de handlingar som hör till detaljplanen i pdf-format.

Planbeskrivning

Planbeskrivningen anger planens syfte och förklarar planens innehåll.

Plankarta med bestämmelser

På plankartan anges vad som gäller inom det område detaljplanen omfattar. Alla planbestämmelser redovisas tillsammans med plankartan.

Det är detaljplanekartan med planbestämmelser som är den juridiskt bindande handlingen.

Senast granskad: 2015-05-11 av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)