Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen uppförts i det läget på fastigheten som bygglovet anger. 

Person
Kart- & mätningschefEva Möllborn 0520 497418
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Lägeskontroll utförs normalt efter formsättning av grunden för att eventuella fel ska kunna rättas till. Alla nya huvudbyggnader och master inom detaljplan och samlad bebyggelse ska lägeskontrolleras. Huruvida lägeskontroll krävs eller inte finns angivet i den kontrollplan som upprättas i samband med bygganmälan. I vissa fall behövs bara enkel inmätning. Det står i bygglovet vad som gäller.

Kontrollen ska utföras av person med behörighet enligt nya HMK. Den utförs i grundläggningsskedet för att eventuella fel ska kunna rättas till.

Enkel inmätning:
Lämna in måttsatt situationsplan med avstånd till befintliga byggnader eller tomtgräns. Skall ske efter färdigställande.

Om stadsbyggnadsförvaltningen utför lägeskontrollen ansvarar vi för att:

  • Inmätning i plan och höjd utförs
  • Inmätningsresultatet granskas mot givet bygglov avseende plan och höjdläge
  • Intyg om utförd lägeskontroll utfärdas och skickas till byggherren

Avgift tas ut enligt fastställd taxa fr o m 2018-01-01 2133:- inkl moms.

 

Om byggherren utför lägeskontrollen:

  • Byggherren anmäler sakkunnig enlikt nya HMK för godkännande. Anmälan görs på särskild blankett.
  • Sakkunnigs ansvar är samma som om stadsbyggnadsförvaltningen utför lägeskontrollen.
  • Intyg på utförd lägeskontroll skall lämnas till stadsbyggnads- förvaltningen. Intyget skall redovisa att byggnadens form, plan och höjdläge överensstämmer med givet bygglov. Intyget skall redovisas i Trollhättans koordinatsystem.

Blankett för anmälan om sakkunnig utförare  

Länk till  mer information om grundläggande mätningstekniska färdigheter.

Senast granskad: 2015-06-18 | av: Administrator (administrator)
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)