Bilden visar lägeskontrolls dokument.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen uppförts i det läget på fastigheten som bygglovet anger.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lägeskontroll utförs normalt efter formsättning av grunden för att eventuella fel ska kunna rättas till. Alla nya huvudbyggnader och master inom detaljplan och samlad bebyggelse ska lägeskontrolleras. Huruvida lägeskontroll krävs eller inte finns angivet i den kontrollplan som upprättas i samband med bygganmälan. I vissa fall behövs bara enkel inmätning. Det står i bygglovet vad som gäller.

Kontrollen ska utföras av person med behörighet enligt nya HMK. Den utförs i grundläggningsskedet för att eventuella fel ska kunna rättas till.

Enkel inmätning:
Lämna in måttsatt situationsplan med avstånd till befintliga byggnader eller tomtgräns. Skall ske efter färdigställande.

Om samhällsbyggnadsförvaltningen utför lägeskontrollen ansvarar vi för att:

  • Inmätning i plan och höjd utförs
  • Inmätningsresultatet granskas mot givet bygglov avseende plan och höjdläge
  • Intyg om utförd lägeskontroll utfärdas och skickas till byggherren

Lägeskontrollen debiteras på separat faktura efter utfört jobb.

Se konstnadsexemel

 

Om byggherren utför lägeskontrollen:

  • Byggherren anmäler sakkunnig enligt nya HMK för godkännande. Anmälan görs på särskild blankett.
  • Sakkunnigs ansvar är samma som om samhällsbyggnadsförvaltningen utför lägeskontrollen.
  • Intyg på utförd lägeskontroll skall lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Intyget skall redovisa att byggnadens form, plan och höjdläge överensstämmer med givet bygglov. Intyget skall redovisas i Trollhättans koordinatsystem.

Länk till E-tjänst om ansöka om behörig som sakkunnig utförare enligt grundläggande mätningstekniskt färdighet.

 

Senast granskad 2024-03-05 av SUSLAR