Ett tåg

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är resor utanför färdtjänstområdet och innebär att du som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa ensam med tåg, båt eller buss i linjetrafik trots hjälp av trafikföretagets och den lokala färdtjänstens personal.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den som på grund av en varaktig funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller utan ledsagare och syftet med resan är rekreation, fritidssysselsättning eller annan enskild angelägenhet kan beviljas riksfärdtjänstresa.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är resor utanför färdtjänstområdet och innebär att du som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa ensam med tåg, båt eller buss i linjetrafik trots hjälp av trafikföretagets och den lokala färdtjänstens personal.

En riksfärdtjänstresa sker i första hand med allmänna kommunikationer och då med stöd av en ledsagare. Om du inte kan genomföra en resa enligt ovan så kan det bli aktuellt med annat färdsätt.

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst behöver vara färdtjänsthandläggaren tillhanda senast tre veckor före planerad avresa.

Så här ansöker du om riksfärdtjänst

Senast granskad 2023-06-12 av KLALIW