Boende

En bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen är till för dig som behöver ett boende med personal tillgänglig under hela dygnet. 

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Personalen ger dig stöd efter ditt individuella biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL). Målet med verksamheten är att tillsammans finna möjligheter till utveckling så att du på sikt skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Personalen som arbetar här kan ge dig vardagsstöd i olika områden, så som socialt, pedagogiskt stöd och/eller stöd i hemmet. Allt utifrån dina egna förmågor, behov och önskemål.

Boende med särskild service

Inom socialpsykiatrin i Trollhättans Stad finns det fem boenden med särskild service. Boendenas storlek varierar från små ettor med kokvrå till två rum med kök. Alla boenden har tillgång till personal dygnet runt. Boendena är placerade i olika delar av Trollhättans kommun.

Ansök om bostad med särskild service enligt SoL

Träningsboende

Inom Trollhättans Stad kan vi erbjuda dig träningsboende som ett steg på väg från gruppbostad till ett eget boende. För att en träningslägenhet skall vara aktuellt krävs ett omfattande behov av boendestöd. Träningsbostaden hyrs i andra hand, där målet är att du skall kunna få ett mer självständigt boende med ett eget hyreskontrakt. 

Ansök om träningsboende

Senast granskad 2015-06-18 av Administrator (administrator)