Boende

En bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen, är till för dig som behöver ett boende med personal tillgänglig under hela dygnet. 

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Personalen ger dig stöd efter ditt individuella biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL).

Målet med verksamheten är att tillsammans finna möjligheter till utveckling så att du på sikt skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Personalen som arbetar här kan ge dig vardagsstöd i olika områden, så som socialt, pedagogiskt stöd och/eller stöd i hemmet. Allt utifrån dina egna förmågor, behov och önskemål.

Så här ansöker du om bostad med särskild service

Du som vill ansöka om bostad med särskild service eller träningslägenhet gör det genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare mellan klockan 8.30-9.30 på telefon 0520-49 50 00 (växel) eller ansök skriftligt genom att fylla i blankett och skicka in.

Telefonlista handläggare

E-tjänst för ansökan

Blankett  för ansökan

Information om ansökan

Avgifter för gruppbostad

För stödet betalar du omvårdnadsavgift. Avgiftens storlek påverkas av dina inkomster, storleken på din hyra och om du har rätt till bostadstillägg.

Du betalar hyra för din bostad samt kostnad för mat.

Inkomstförfrågan

Avgiftsbroschyr

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Boende med särskild service

Inom socialpsykiatrin i Trollhättans Stad finns det fyra boenden med särskild service.
Boendenas storlek varierar från små ettor med kokvrå till två rum med kök. Alla boenden har tillgång till personal dygnet runt. Boendena är placerade i olika delar av Trollhättans kommun, ett ligger centralt och de andra tre ligger utanför stadskärnan.

Träningsboende 
Inom Trollhättans Stad kan vi erbjuda dig träningsboende som ett steg på väg från gruppbostad till ett eget boende. För att en träningslägenhet skall vara aktuellt krävs ett omfattande behov av boendestöd. Träningsbostaden hyrs i andra hand, där målet är att du skall kunna få ett mer självständigt boende med ett eget hyreskontrakt. 

Senast granskad 2015-06-18 av Administrator (administrator)