Reklamationsrätt

En reklamation innebär att du meddelar säljaren att du inte är nöjd med varan och talar om på vilket sätt du tycker att den är felaktig.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Enligt konsumentköplagen har du alltid rätt att reklamera ett fel på en vara du köpt i tre år från köpet. Varan kan ha garanti som är kortare eller längre än tre år, men den förkortar inte den lagstadgade reklamationstiden.

Ursprungligt fel

Företaget är ansvarigt för ursprungliga fel på varan, det vill säga fel som fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Ett ursprungligt fel kan visa sig först efter att du använt varan ett tag. Du ska alltså kunna räkna med att kapitalvaror som till exempel bilar, hemelektronik och vitvaror fungerar felfritt under en lång period, därför är reklamationsrätten treårig.

Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel om inte företaget kan bevisa att du själv orsakat felet.

Om fel visar sig mer än sex månader efter köpet är det du som ska bevisa att varan hade ett ursprungligt fel. Om varan slutat fungera under den tid som den normalt ska hålla är beviskraven låga. Kan du visa att du inte använt den på ett felaktigt sätt, att det saknas tecken på att du misskött varan eller att den råkat ut för en olyckshändelse räcker det normalt som bevisning.

Skälig tid

Reklamationen måste göras ”inom skälig tid” efter det att du har upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader har det skett i rätt tid. Skälig tid kan vara längre än två månader om du har giltig orsak, till exempel att du varit sjuk eller på resa. Tänk på att alltid försöka reklamera så snart som möjligt!

Om företaget inte bryr sig om ditt klagomål är det bra att göra en skriftlig reklamation. Behåll en kopia av reklamationen så att du i efterhand kan visa när du reklamerat och vad du har klagat på.

Detta kan du kräva

Reparation eller omleverans

Om det är fel på din vara kan du i första hand kräva att få varan reparerad eller en omleverans (ny felfri vara), om det kan göras utan oskälig kostnad för företaget.

Vill företaget reparera varan kan du i vissa fall kräva att du istället får en ny felfri vara. Då måste du kunna visa att det medför stora problem för dig att vänta på en reparation. Vid bedömningen tar man också hänsyn till varans värde och om en reparation hade kunnat göras till en mycket lägre kostnad för säljaren.

Om felet återkommer, eller reparationen inte lyckas behöver du inte acceptera mer än två reparationsförsök av samma fel, eller tre till fyra försök om det är olika fel. För att företaget ska få reparera eller göra en omleverans (ny felfri vara) krävs att detta görs inom skälig tid och utan kostnad eller stora besvär för dig.

Mer information på Allmänna Reklamationsnämndens webbplats 

Skälig tid för reparation

Vid en bedömning av skälig tid utgår man först från dina behov av att få varan i felfritt skick. Normalt kan du kräva ett avhjälpande inom ett par dagar från det att säljaren fick tillgång till varan, om det inte är fråga om några särskilda förhållanden som en säsongsvara, till exempel inlämnande av skidor på sommaren.

Hänsyn ska även tas till säljarens möjligheter att avhjälpa felet. Då utgår man från vilken tid som normalt sett beräknas gå åt för en reparation. Inom hemelektronikbranschen är det idag vanligt med en reparationstid på mellan 2-3 veckor för tekniskt komplicerade produkter som datorer och mobiltelefoner och detta anses i allmänhet som acceptabelt. Om företaget lämnat en lånevara till dig under reparationstiden måste du däremot acceptera att avhjälpandet kan ta längre tid.

Kan du visa att du inte kan vara utan din vara utan väsentlig olägenhet, till exempel om du ska resa bort och behöver din kamera, kan du istället kräva någon annan påföljd.

Prisavdrag, reparationskostnad eller hävning

Om varan inte lagas eller byts ut har du rätt att få prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet eller, om felet är av stor betydelse för dig, häva köpet, vilket betyder att du får pengarna tillbaka.

För att få häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse för dig. När man bedömer felets betydelse tar man hänsyn till vad som är väsentligt just för dig, inte felets betydelse i allmänhet. Du behöver inte acceptera ett tillgodokvitto istället för pengar.

Du har alltid rätt att hålla inne med så mycket av betalningen som krävs för att få säkerhet för ditt krav.

Ersättning för kostnader

Du har rätt att få ersättning för kostnader som du får på grund av reklamationen. Det kan till exempel vara ersättning för bilresor, fraktkostnader eller telefonsamtal. Du kan också få ersättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj, till exempel om en diskmaskin läcker vatten och skadar golvet. 

 

Senast granskad 2021-07-28 av CECWIL