En illustrationsbild över hur kvarteret Lodjuret kan se ut med de nya bostadshusen

Lodjuret

Planen medger flerbostadshus med cirka 30 lägenheter på Dicksonplatsen i Tingvalla. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Granskning i processen

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att uppföra flerbostadshus med ca 30 lägenheter på Dicksonplatsen. Byggnadernas placering och utformning ska ta hänsyn till den omgivande kulturhistoriska miljön.

Detaljplanen ger förutsättningar till att uppföra bostadshus i 4-5 våningar. Byggnaderna placeras i riktning med Dicksonsgatan och Bangårdsgatan. På den sydvästra sidan om föreslagna byggnader, mot kv. Lodjuret, föreslås bostadsgård finnas där komplement-byggnader får uppföras. Boendeparkering kan lösas i underjordiskt garage med angöring från Dicksonsgatan.

(Illustration Andéns Arkitektkontor AB)

STADSBYGGNADSFÖVALTNINGEN

Senast granskad 2019-05-29 av Johanna Berg