Plankarta över Velanda med rödmarkering kring Skinnmo.

SKINNMO 1:15, Etapp 2

Planen föreslår nya bostäder/ lägenheter i mindre flerbostadshus, samt att anlägga en mindre lekplats. Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2015-12-17.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Ett förslag till detaljplan för del av Skinnmo 1:15, etapp 2, upprättat av Stadsbyggnadsförvaltningen i september 2015 är nu på samråd.

Trollhättans Stad har tecknat markanvisningsavtal med Stavre Bygg/ LKV Bygg AB angående att undersöka förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse på fastigheten Skinnmo 1:15. Bebyggelsen planeras bli en direkt fortsättning på den utbyggnad av bostäder i mindre flerbostadshus som nu sker i kv Blacken.

Den aktuella detaljplanen utgör en andra etapp inom fastigheten Skinnmo 1:15, öster om kv Blacken och Skimmeln. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av nya bostäder/ lägenheter i mindre flerbostadshus, cirka 16 lägenheter, samt att anlägga en mindre lekplats öster om kv Skimmeln.

Senast granskad 2016-02-02 av Clara Bengtsson