Trollhättans kriterier

Följande kriterier ligger till grund för diplomering till en Fairtrade City.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

1. Stöd från kommunen

 • Trollhättans Stad ska kunna erbjuda Fairtrade produkter eller motsvarande inom kommunala livsmedelsavtal.
 • Kommunstyrelsen beslutar se över hur de kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument.
 • Stadshuset ska konsumera Fairtrade produkter eller motsvarande.
 • Trollhättans Stad har antagit en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen.

 Kommunstyrelsens beslut 2010-11-03, §221

 

2. En styrgrupp för arbetet

 • Styrgruppens uppgift är att säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade City status och kontrollera att kriterierna efterlevs.
 • Styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald.

Trollhättans styrgrupp

 

3. Utbud i butik

 • I Trollhättan ska finnas ett utbud av minst 55 Fairtrade eller motsvarande produkter i minst sex dagligvarubutiker. Minst fem restauranger, kaféer eller hotell ska servera Fairtrade eller motsvarande kaffe.

Var i Trollhättan du kan äta och fika Fairtrade-produkter
Var i Trollhättan du kan handla Fairtrade-produkter

 

4. Företag och organisationers konsumtion av etiskt märkta produkter

 • I Trollhättan ska minst 30 arbetsplatser konsumera Fairtrade eller motsvarande produkt.

Vilka företag som fikar Fairtrade på jobbet

 

5. Ett lokalt informationsarbete

 • Styrgruppen arbetar aktivt för att sprida information om etisk konsumtion
 • Styrgruppen ska planera minst fyra informationsaktiviteter fram till nästa års diplomering.
 • Fairtrade-aktiviteter i Trollhättan

 

Efter diplomeringen – Kontinuerlig förbättring

För att få behålla statusen som Fairtrade City krävs att den offentliga konsumtionen av Fairtrade-produkter eller motsvarande ökar samt att informationsarbetet utvecklas under året.

Senast granskad: 2015-06-24 | av: Cecilia Wilson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)