Trollhättans kriterier

Följande kriterier ligger till grund för diplomering till en Fairtrade City.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

1. Stöd från kommunen

  • Trollhättans Stad ska ha en tydlig och mätbar målsättning för sin konsumtion av produkter som uppfyller principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.
  • I Stadens livsmedelsavtal ska det finnas produkter som uppfyller principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.
  • Stadshusets konsumtion av rättvist handlade produkter ska redovisas varje år.
  • I styrgruppen ska det finnas både politiker och tjänstemän. En av dessa är styrgruppens kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige.

 Kommunstyrelsens beslut 2019-02-20

 

2. En styrgrupp för arbetet

• Styrgruppen leder det lokala arbetet och är sammansatt av representanter från näringsliv, handel, frivilligorganisationer, högskolan, tjänstemän och politiker.
• En person i styrgruppen är dess representant gentemot Fairtrade Sverige.

Trollhättans styrgrupp

 

3. Utbud i butik

För lokal samverkan och ökad konsumtion ska det finnas en kartläggning över var det går att handla varor som uppfyller rättvishandelsprinciperna och ILO:s kärnkonventioner.

 

4. Företag och organisationers konsumtion av etiskt märkta produkter

Arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar sig själva på Fairtrades hemsida.

Här registrerar du att arbetsplatsen fikar juste

 

5. Ett lokalt informationsarbete

• Styrgruppen ansvarar för att minst fyra informationsaktiviteter om rättvis handel genomförs varje år.
• I den årliga ansökan om diplomering ska styrgruppen redovisa till Fairtrade Sverige hur de planerar att kommunicera att kommunen är en Fairtrade City.

 

Efter diplomeringen – Kontinuerlig förbättring

För att få behålla statusen som Fairtrade City krävs att den offentliga konsumtionen av produkter som uppfyller  Rättvishandelsprinciperna och ILO:s kärnkonventioner ökar samt att informationsarbetet utvecklas under året.

 

Tillbaka till huvudsidan för Fairtrade City Trollhättan

Senast granskad 2020-07-16 av FIAJOH