Vilka handlingar vill vi ha

Nedan ser du vilka handlingar du ska bifoga ansökningsblanketten vid olika åtgärder. Checka av så att du får med dig alla handlingar. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Handlingar att skicka in beroende på åtgärd

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan 1 ex - skala 1:500, format A4 eller A3
 • Planritning 1 ex - skala 1:100, måttsatt, format A4 eller A3
 • Fasadritningar 1 ex - skala 1:100, glöm inte befintliga och blivande marklinjer. format A4 eller A3
 • Sektionsritning 1 ex - skala 1:100, format A4 eller A3
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett 

Här hittar du alla blanketter och E-tjänster kopplat till bygglov

Exempelritning för tillbyggnader och komplementbyggnader

Exempelritning för nybyggnad.

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan som visar tänkt placering av hus och ev garage samt tillfartsväg. Om du kan lämna mer information vid ansökningstillfället är det bra.
 • Ansökningsblankett 

Här hittar du alla blanketter och E-tjänster kopplat till bygglov

 

Följande handlingar ska alltid lämnas in:

 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett 

Följande handlingar ska lämnas in vid behov:

 • Situationsplan 1ex - skala 1:500, format A4 eller A3
 • Planritning 1 ex - skala 1:100, måttsatt, format A4 eller A3
 • Fasadritningar 1 ex - skala 1:100, glöm inte befintliga och blivande marklinjer, format A4 eller A3
 • Sektionsritning 1 ex - skala 1:100, format A4 eller A3
 • Om det är en bygglovsbefriad åtgärd som kommer närmare tomtgräns än 4,5 meter ska medgivande från grannar finnas med

Här hittar du alla blanketter och E-tjänster kopplat till bygglov

Exempelritning 

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan 1 ex, markera vad som ska rivas.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett

Här hittar du alla blanketter och E-tjänster kopplat till bygglov

Exempelritning 

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan 1 ex - skala 1:500, format A4 eller A3
 • Sektionsritning 1 ex - skala 1:100, med befintliga och blivande marklinjer, format A4 eller A3
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett

Här hittar du alla blanketter och E-tjänster kopplat till bygglov

Exempelritning

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan
 • Ansökningsblankett

Här hittar du alla blanketter och E-tjänster kopplat till bygglov

 

Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda. Kopierade på vitt papper.

Pappersritningar ska inlämnas i A4 eller A3, skalenliga i lämplig skala.

Större handlingar ska inlämnas digitalt tillsammans med en uppsättning kopior i A3 format, skalenliga i lämplig skala. 

På fasadritningarna ska befintliga och blivande marklinjer vara inritade.

På situationsplanen ska mått till tomtgräns finnas utsatta.

Exempelritning för nybyggnad

Exempelritning för tillbyggnad

 

Senast granskad 2022-11-14 av KLALIW