Vilka handlingar vill vi ha

Nedan ser du vilka handlingar du ska bifoga ansökningsblanketten vid olika åtgärder. Checka av så att du får med dig alla handlingar. 

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan 1 ex - skala 1:500, format A4 eller A3
 • Planritning 1 ex - skala 1:100, måttsatt, format A4 eller A3
 • Fasadritningar 1 ex - skala 1:100, glöm inte befintliga och blivande marklinjer. format A4 eller A3
 • Sektionsritning 1 ex - skala 1:100, format A4 eller A3
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett 

Här hittar du alla blanketter och E-tjänster kopplat till bygglov

Exempelritning för tillbyggnader och komplementbyggnader

Exempelritning för nybyggnad.

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan som visar tänkt placering av hus och ev garage samt tillfartsväg. Om du kan lämna mer information vid ansökningstillfället är det bra.
 • Ansökningsblankett 

Här hittar du alla blanketter och E-tjänster kopplat till bygglov

 

Följande handlingar ska alltid lämnas in:

 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett 

Följande handlingar ska lämnas in vid behov:

 • Situationsplan 1ex - skala 1:500, format A4 eller A3
 • Planritning 1 ex - skala 1:100, måttsatt, format A4 eller A3
 • Fasadritningar 1 ex - skala 1:100, glöm inte befintliga och blivande marklinjer, format A4 eller A3
 • Sektionsritning 1 ex - skala 1:100, format A4 eller A3
 • Om det är en bygglovsbefriad åtgärd som kommer närmare tomtgräns än 4,5 meter ska medgivande från grannar finnas med

Här hittar du alla blanketter och E-tjänster kopplat till bygglov

Exempelritning 

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan 1 ex, markera vad som ska rivas.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett

Här hittar du alla blanketter och E-tjänster kopplat till bygglov

Exempelritning 

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan 1 ex - skala 1:500, format A4 eller A3
 • Sektionsritning 1 ex - skala 1:100, med befintliga och blivande marklinjer, format A4 eller A3
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett

Här hittar du alla blanketter och E-tjänster kopplat till bygglov

Exempelritning

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan
 • Ansökningsblankett

Här hittar du alla blanketter och E-tjänster kopplat till bygglov

 

Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda. Kopierade på vitt papper.

Pappersritningar ska inlämnas i A4 eller A3, skalenliga i lämplig skala.

Större handlingar ska inlämnas digitalt tillsammans med en uppsättning kopior i A3 format, skalenliga i lämplig skala. 

På fasadritningarna ska befintliga och blivande marklinjer vara inritade.

På situationsplanen ska mått till tomtgräns finnas utsatta.

Exempelritning för nybyggnad

Exempelritning för tillbyggnad

 

illusatration attefallshus

Attefallshus

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart.

Senast granskad 2020-04-22 av Susanne Larsson