Vigselförrättare

Här listas de vigselförrättare som finns inom Trollhättan Stad för borgerlig vigsel. Frågor om erforderliga blanketter för vigseln ställs till Skattekontoret, tel 0771-56 75 67.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om du vill diskutera annan plats för vigsel än i stadshuset ska kontakt tas med vigselförrättaren direkt:

Carina Lorentzon

Telefon mobil: 076- 144 16 74 
carina.lorentzon@politiker.trollhattan.se

Gert-Inge Andersson

Telefon mobil: 070- 681 79 10
gert-inge.andersson@politiker.trollhattan.se

Lina Fryk Granat

Telefon mobil: 0707-59 04 33
lina.fryk.granat@politiker.trollhattan.se

Margreth Johnsson

Telefon mobil: 070- 595 34 18
margreth.johnsson@politiker.trollhattan.se

Monica Hanson

Stadshuset, 461 83 Trollhättan
Telefon mobil: 070- 164 24 54
monica.hanson@trollhattan.se

Peter Eriksson

Stadshuset, 461 83 Trollhättan
Telefon mobil: 073- 164 24 80
peter.eriksson@trollhattan.se

Rossana Dinamarca

Telefon mobil: 072 - 541 45 04
rossana.dinamarca@gmail.com

Relaterad information

Information om vilka som får förrätta borgerliga vigslar i Sverige lämnas av Länsstyrelsen. 

Telefonnummer: 010-224 40 00
Länk till Länsstyrelsens hemsida 

Senast granskad 2022-04-07 av PERIVA