Frågor och svar om vigsel

Här har vi listat de vanligaste frågorna som kommer in till oss gällande vigsel. Klicka på plusknappen, så får du upp tillhörande svar.

Person
SekreterareAnnette Hallenberg 0520-49 70 46
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Är det någon fråga du har, som du känner inte finns att få svar på här, var vänlig kontakta ansvarig person under Kontakt ovan.

Ja. För mer information kontakta stadskansliets handläggare.

För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning ske innan äktenskap får ingås. Prövningen görs av skattemyndigheten i det län där kvinnan eller mannen är folkbokförd. Ansökan om hindersprövning ska göras av mannen och kvinnan gemensamt till Skatteverket. Ansökan kan göras skriftligt eller genom besök på Skatteverkets servicekontor.

Nej, men utländska medborgare och som avser gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad.

För utländska par, eller om den ena av parterna inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras.

Frågor om blanketter för borgerlig vigsel - Ring Skattekontoret, tel 0771-567 567. 

Skatteverket – Information om hindersprövning

Ni som är registrerade partners i Sverige enligt den tidigare partnerskapslagen kan omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. Ni kan göra det genom en gemensam skriftlig anmälan till Skatteverket eller genom att viga er inför en vigselförrättare.

Ni som har ingått registrerat partnerskap enligt utländsk lag har inte den möjligheten.

Från och med den 1 maj 2009 kan man inte längre ingå partnerskap i Sverige. Den tidigare partnerskapslagen upphörde då att gälla och äktenskapsbalken blev könsneutral. Det innebär att två personer av samma kön i stället kan gifta sig.

Omvandlingen från partnerskap till äktenskap påverkar inte era rättigheter och skyldigheter. Ett äktenskap har alltså samma juridiska innebörd som ett partnerskap. Om ni väljer att inte omvandla ert partnerskap kommer ni att fortsätta att vara registrerade partners.

Anmälan till Skatteverket

Om ni vill omvandla ert partnerskap genom en gemensam anmälan skriver ni ett enkelt brev om det till Skatteverket. Ingen särskild blankett krävs. Ni är gifta från och med den dag som Skatteverket får brevet.

Vigsel

Om ni i stället vill viga er räcker det att ni lämnar ett intyg till vigselförrättaren om att ni är registrerade partners i Sverige. Ni behöver alltså inte hinderspröva er för att kunna viga er. När ni är vigda så underrättar vigselförrättaren Skatteverket om att ni är gifta. Ni är gifta från och med den dag ni vigs.

Om ni har några frågor kan ni kontakta Skatteupplysningen på telefonnummer 0771-567 567.

Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Behövs tolk är även detta kostnadsfritt. Ersättning för ökad reskostnad för vigselförrättaren, vid överenskommelse om vigsel på annan plats än stadshuset eller Brohuset, betalas direkt till vigselförrättaren. 

Vigsel sker vanligtvis i Upphäradsrummet i Stadshuset. Det går även att vigas i Brohuset vid Klaffbron. Ersättning för ökad reskostnad för vigselförrättaren, vid överenskommelse om vigsel på annan plats än stadshuset och Brohuset, betalas direkt till vigselförrättaren. 

Nej. Det är vanligt att man har det, men det är absolut inget man måste ha.

Det är brudparets ansvarar att ordna vittnen.

Från och med den 1 juli 2014 är möjligheten att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för att få gifta sig innan man fyllt 18 år borttagen.

Regeringen har beslutat att ändra äktenskapsbalken 2 kapitlet 1 § till ”Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap.” Det innebär att äktenskap mellan två personer där den ena eller båda personerna är under 18 år inte längre tillåts. Det finns ingen möjlighet att göra undantag från denna regel.


Länsstyrelsen  (Länken öppnas i nytt fönster/ny flik)

Senast granskad 2018-09-04 av Katarina Loodh