Regler

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Innan vigseln

Innan giftermålet finns det några steg som man måste gå igenom, och här kan du läsa om dessa steg lite kortfattat.

Hindersprövning  

Innan man kan ingå äktenskap måste man ansöka om hindersprövning

Skatteverket – Ansökan om hindersprövning  

Skatteverket – Information om hindersprövning

Ansökan om hindersprövningen kan också beställas hos Skatteverket på telefon 0771-567 567, eller hämta ansökan om hindersprövning på Trollhättans lokala skattekontor, Kungsgatan 49, vid Drottningtorget.  

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras.

Eventuell namnändring  

Namnändring ska göras på särskild blankett och skickas till Skatteverket direkt.

Skatteverket – Anmälan om efternamn

Blanketter skickas till skatteverket  

Ifylld hinders prövning och eventuell namnändring ska skickas till Skatteverket. Adressen finns angiven på blanketterna.

Intygen skickas hem

När hindersprövningen godkänts av Skatteverket skickas ”Intyg om hindersprövning” och ”Intyg om vigsel” hem till paret inom cirka en vecka.  

Observera att dessa intyg är giltiga i 4 månader!

  • Utländska medborgare behöver intyg från hemlandet som styrker att man inte är gift. Mer information om detta lämnas av Skatteverket.
  • Man måste visa giltig legitimation, såsom körkort, pass, ID-kort vid ceremonin.

Vittnen  

Brudparet ansvarar för att ha med två vittnen vid ceremonin.

Tolk  

Ceremonin sker på svenska. Tolk måste användas om någon av parterna eller vittnena inte förstår eller talar svenska. Tolk beställs vid bokningen av vigseln.

Vittnen  

Två vittnen måste vara närvarande vid vigseln, och det är brudparets ansvar att skaffa vittnen. Släkt och familj är godkända som vittnen.

Tolkar

Om någon av parterna inte förstår eller talar svenska skall tolk användas. Partner eller annan deltagare får inte tolka.  

Auktoriserad tolk bokas av stadskansliet i anslutning till bokningen av vigseln. Att använda tolk kostar inget för brudparet.  

Ceremoni

Ceremonin förrättas enligt ett särskilt formulär. Beträffande övriga detaljer som ring, blommor och klädsel, så bestämmer brudparet detta själva. Ceremonin är gratis.  

Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Skattemyndigheten underrättas om vigseln.  

Ceremonin äger i första hand rum i Upphäradsrummet i Trollhättans stadshus, entréplanet.  

Man måste kunna visa giltig legitimation, såsom körkort, pass, ID-kort vid ceremonin.  

Ersättning för eventuell resekostnad för vigselförrättaren, vid överenskommelse om vigsel på annan plats än stadshuset, betalas direkt till vigselförrättaren.

Vigsel och registreringsförrättare

Trollhättans Stad har idag åtta vigselförrättare.  

Trollhättans vigselförrättare  

 

Senast granskad 2024-05-28 av PERIVA