Regler

Om ni ska gifta er kan ni boka en av Trollhättans Stads vigselförrättare. De är utsedda av Länsstyrelsen och viger er kostnadsfritt.

Person
SekreterareAnnette Hallenberg 0520-49 70 46
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Hur gör man?

Innan giftemålet finns det några steg som man måste gå igenom, och här kan du läsa om dessa steg lite kortfattat.

Hindersprövning  

Innan man kan ingå äktenskap måste man ansöka om hindersprövning

Skatteverket – Ansökan om hindersprövning  

Skatteverket – Information om hindersprövning

Ansökan om hindersprövningen kan också beställas på skatteverket på telefon 0771-567 567, eller hämta ansökan om hindersprövning på folkbokföringen på Trollhättans lokala skattekontor, Kungsgatan 49, vid Drottningtorget.  

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras.

Eventuell namnändring  

Namnändring ska göras på särskild blankett och skickas till Skatteverket direkt.

Skatteverket – Anmälan om efternamn

Blanketter skickas till skatteverket  

Ifylld hindersprövning och eventuell namnändring ska skickas till Skatteverket. Adressen finns angiven på blanketterna.

Intygen skickas hem

När hindersprövningen godkänts av Skatteverket skickas ”Intyg om hindersprövning” och ”Intyg om vigsel” hem till paret inom cirka en vecka.  

Observera att dessa intyg är giltiga i 4 månader!

Vittnen  

Brudparet ansvarar för att ha med två vittnen vilka måste vara med vid ceremoni.

Tolk  

Ceremonin sker på svenska. Tolk måste användas om någon av parterna eller vittnena inte förstår eller talar svenska. Tolk beställs vid bokningen av vigseln.

Inlämning av intygen

De båda intygen (Intyg om hindersprövning och Intyg om vigsel) som skickats från skatteverket till paret skall lämnas till handläggaren på stadskansliet under följande adress: Stadshuset, Stadskansliet, 461 83 Trollhättan. Det är stadskansliets handläggare som fyller i dessa blanketter inför vigseln. Intygen är underlag till protokoll samt vigselbevis och måste vara i original.

Observera att intygen ska ha inkommit senast en vecka innan vigseln. I annat fall avbokas vigseln. Vigseldatum ska bokas senast en vecka innan vigseln.  

Vittnen  

Två vittnen måste vara närvarande vid vigseln, och det är brudparets ansvar att skaffa  vittnen. Släkt och familj är godkända som vittnen. Vittnena måste vara 18 år fyllda.  

Tolkar

Om någon av parterna inte förstår eller talar svenska skall tolk användas. Partner eller annan deltagare får inte tolka.  

Auktoriserad tolk bokas av stadskansliet i anslutning till bokningen av vigseln. Att använda tolk kostar inget för brudparet.  

Ceremoni

Ceremonin tar cirka fem minuter och förrättas enligt ett särskilt formulär. Beträffande övriga detaljer som ring, blommor och klädsel, så bestämmer brudparet detta själva. Ceremonin är gratis.  

Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Skattemyndigheten underrättas om vigseln.  

Ceremonin äger i första hand rum i Upphäradsrummet i Trollhättans stadshus, entréplanet.  

Man måste kunna visa giltig legitimation, såsom körkort, pass, ID-kort vid ceremonin.  

Ersättning för ökad reskostnad för vigselförrättaren, vid överenskommelse om vigsel på annan plats än stadshuset, betalas direkt till vigselförrättaren.

Vigsel och registreringsförrättare

Trollhättans Stad har idag nio vigselförrättare.  

Trollhättans vigselförrättare

Att tänka på

  • Skicka in hindersprövningsintygen senast en vecka innan vigseln.
  • Utländska medborgare behöver intyg från hemlandet som styrker att man inte är gift. Mer information om detta lämnas av Skatteverket.
  • Man måste visa giltig legitimation, såsom körkort, pass, ID-kort vid ceremonin.  

Man behöver inte vara skriven i Trollhättans kommun för att få vigas i Trollhättans stadshus.  

Stadskansliet måste meddelas om paret eller vittnena inte förstår svenska.

Vittnena måste förstå ceremonin, även om de inte förstår svenska. Kansliet beställer tolk vid behov.

Senast granskad 2019-01-10 av Per Ivarsson