Bild på en ambulanssjuksköterska och två ryggtavlor på unga människor som lutar sig över en bår.

MBU - Människan bakom uniformen

Är du mellan 15 och 20 år? Då har du chansen att få en inblick i bland annat räddningstjänstens, polisens och ambulanssjukvårdens vardag. Lär känna Människan Bakom Uniformen!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Människan bakom uniformen

MBU är en utbildning där ungdomar och yrkesverksamma får möjlighet att lära känna varandra för att med fördel kunna mötas på varandras arenor. Medverkar gör polismyndigheten, räddningstjänsten, ambulanssjukvården, socialtjänsten, vaktbolagen Qsecurity, bostadsbolaget Eidar, SJ och bussbolaget Nobina.

MBU utbildningen

Under utbildningen får ungdomar besöka olika arbetsplatser och prova på delar som ingår i de medverkandes vardagliga arbete som exempelvis rökdykning, prova uniformer, hjärt- och lungräddning, uppleva en iscensatt trafikolycka och mycket mer.

Utbildningen är gratis till för dig mellan 15- 20 år och möjliggör en närmare dialog, gemenskap, relation och förståelse till flera yrkesgrupper i Trollhättan. MBU ska kännas som en trygg gemenskap där kunskap, glädje, nyfikenhet och respekt vävs samman.

Efter avslutad utbildning får du som deltagit ett intyg och möjlighet att ansöka om att bli ambassadör för MBU Trollhättan.

Intresseanmälan MBU Utbildning

MBU utbildningen 2023 startar den 1 mars. Utbildningen kommer äga rum varje onsdag i 14 veckor med undantag för lovveckorna vid de olika arbetsplatserna klockan 17.45-21.00. Vi bjuder på smörgås och fika!

Intresseanmälan

 

Tid och plats

MBU utbildningen för 2023 kommer äga rum varje onsdag med start 1 mars klockan 17.45 - 21.00 i 14 veckor vid de olika arbetsplatserna (förutom under lovveckorna). Vi bjuder på smörgås och fika!

MBU Trollhättan

Filmen är en iscensatt trafikolycka som spelats in under en MBU utbildning.

Film MBU Trollhättan

 

Kontaktuppgifter till gruppledare för MBU Trollhättan

Caroline Näslund, fältsekreterare 0722-07 11 15
Julia Filipsson, fältsekreterare 0733-48 99 88
Bjarne Hoff, fritidsledare Kronan 0520- 49 63 59

Fotografer: Viktor Hermansson och Oskar Norberger. 

Relaterad information

 

mbu_trollhattan på Instagram 

 

Senast granskad 2023-07-07 av LINHER