MBU - Människan bakom uniformen

Är du mellan 15 och 20 år? Då har du chansen att få en inblick i bland annat räddningstjänstens, polisens, ambulanssjukvårdens vardag! Lär känna människan bakom uniformen!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du får prova på rökdykning, hjärt- och lungräddning, brottsutredning, iscensatt trafikolycka och mycket mer.

Utbildningen startar i höst och är kostnadsfri!

Kontakta oss för frågor eller anmälan:
Carro, Fältenheten 072-207 11 15
Ahmed, Fältenheten 072-204 98 35
Kronan Fritidsgård 0520-49 63 59

Senast granskad 2022-05-23 av CECWIL