Framsidan till Västra Götalands klimatstrategi Klimat 2030

Klimatstrategi för Västra Götaland

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017.

Person
Hållbarhetsstrateg Fia Johannessen 0520-49 74 77
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Klimat 2030 kallas kraftsamlingen

I Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 2010, oavsett var i världen de sker.

Fyra områden prioriteras

  • Hållbara transporter
  • Klimatsmart och hälsosam mat
  • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
  • Sunda och klimatsmarta bostäder

Kommunernas klimatlöften

I juni lanserade Klimat 2030 kommunernas klimatlöften. Under sommaren och hösten kommer Trollhättan Stad ta ställning till vilka löften staden ska anta. Dessa löften blir en del av Trollhättans strategiska klimatarbetet.

Nyhet om kommunernas klimatlöften

Senast granskad 2020-07-08 av Clara B