Framsidan till Västra Götalands klimatstrategi Klimat 2030

Klimatstrategi för Västra Götaland

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Strategin för att nå detta har beslutats av både Regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Västra Götaland. För andra året i rad bjuds kommunerna i Västra Götaland in till Kommunernas klimatlöften, där Trollhättan antar en rad löften för att skruva upp vårt befintliga klimatarbete.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Klimat 2030

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 2010, oavsett var i världen de sker.

Fyra områden prioriteras

 • Hållbara transporter
 • Klimatsmart och hälsosam mat
 • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
 • Sunda och klimatsmarta bostäder

Kommunernas klimatlöften

Inför år 2021 lanserades ”Kommunernas klimatlöften”, där Trollhättan tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland antog löften för att skruva upp vårt befintliga klimatarbete.  Trollhättan har lyckats genomföra det vi utlovat. Det har främst rört sig om Trollhättans Stads eget klimatarbete i allt från inköp, mat, byggnader, förnybar energi till finansieringsformer. Vi har också genomfört aktiviteter riktade till allmänheten om klimatet.

För att ytterligare öka farten i klimatarbetet har Trollhättan även antagit majoriteten av de nyutkomna löftena inför 2022.

Kommunernas klimatlöften firas vid en digital direktsändning den 15 december 15.30-17.00. Eventet kan ses här:

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om 

Dessa klimatlöften har Trollhättans Stad antagit inför 2022

 • Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet
 • Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
 • Vi har en laddplan för kommunen
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
 • Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
 • Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
 • Vi bygger i trä
 • Vi installerar solenergi
 • Vi har en koldioxidbudget
 • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
Senast granskad 2021-12-13 av PERIVA