Framsidan till Västra Götalands klimatstrategi Klimat 2030

Klimatstrategi för Västra Götaland

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Strategin för att nå detta har beslutats av både Regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Västra Götaland. I december 2020 lanseras Kommunernas klimatlöften där Trollhättan tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland antar löften för att skruva upp vårt befintliga klimatarbete.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Klimat 2030

I Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 2010, oavsett var i världen de sker.

Fyra områden prioriteras

  • Hållbara transporter
  • Klimatsmart och hälsosam mat
  • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
  • Sunda och klimatsmarta bostäder

Kommunernas klimatlöften

Trollhättan antar 16 av de 20 klimatlöften som tagits fram av Klimat 2030. 8 av dem är sådant som vi redan gör och lovar att fortsätta med och 8 av dem är åtgärder som innebär att Trollhättans klimatarbete skärps ytterligare. 

Kommunernas klimatlöften lanseras vid ett digitalt event 16 december 15.30-16.30. Eventet kommer kunna ses direkt från klimat2030s hemsida.

Kommunernas klimatlöften

Dessa klimatlöften lovar Trollhättans Stad att göra under 2021

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Dessa klimatlöften lovar Trollhättans Stad att fortsätta med 

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transport-delen i nya avtal
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
14 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation

Senast granskad 2020-12-01 av Clara Bengtsson