Fossilbränslefria transporter

Trollhättan har länge arbetat med att minska fossilberoende för den egna fordonsflottan och har idag en nästan fossilfri fordonsflotta

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sedan 1996 har det gått att tanka biogas i Trollhättan och idag är över 80 % av kommunens personbilar biogasfordon och över 10 % är elbilar. Kommunen tillsammans med de kommunala bolagen länge haft målsättningen att vara fossilbränslefria. Målet sattes till 2020, vilket vi är mycket nära att nå och målet kvarstår tills vi är helt framme.

Idag har staden en egen tankstation med biogas och HVO som även stadens bolag nyttjar. Det gör att även tyngre fordon och olika typer av arbetsmaskiner går att tanka fossilfritt. Där det är möjligt införskaffas eldrivna arbetsmaskiner istället för bensin/diesldrivna.

Senast granskad 2024-01-22 av FIAJOH