Arbetsplatser

Vi dricker Fairtrade på arbetet.

Person
Hållbarhetsstrateg Peter Göthblad 0520-497799 070-5644355
Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle
Senast granskad 2020-07-09 av fia.johannessen@trollhattan.se