Bilden visar en planritning och en skalstock på 1: 100

Ventilationsritning

Ventilationsritning är en måttsatt ritning som visar de olika rördragningarna över de våningsplan som berörs.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En ventilationsritning är en planritning som visar alla rördragningar i byggnadens alla våningar ovanifrån. 

Ritningen ska vara skalenliga. helst en skala på 1:100 Den ska ha tydlig kontrast, svart linje och text på vit olinjerad bakgrund utan skuggor och gråtoner.

Väljer du att lämna in ritningar i pappersformat gäller storlek A4 eller A3.

Om du skickar in ritningarna digitalt ska de levereras i PDF-format.

Handlingar till större byggprojekt ska inlämnas digitalt (PDF och gärna också CAD) tillsammans med en uppsättning papperskopior i A3-format. 

Senast granskad 2022-03-02 av REBGUS