Teknisk beskrivning ventilation

Här beskrivs vad ändringen innebär, typ av ventilationssystem och ventilationsaggregat.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den tekniska beskrivningen anger vad åtgärden innebär, vad för typ av ventilationssystem som berörs och vad för typ av ventilationsaggregat som ska installeras.

 

 

 

Senast granskad 2022-03-03 av REBGUS