Bilden visar var en situationsplan  är och en skalstock på 1: 100

Situationsplan

Visar byggnadens eller förändringens planerade läge inom fastigheten med mått till gränser. Om det gäller en större fastighet är det bra med en översiktkarta som visar placering av tänkt byggplats. Här kan ni läsa mer om vad en situationsplan ska innehålla.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Situationsplan med angränsande fastigheter i skala 1:500 ska redovisa mått vinkelrät till byggnader eller fastighetsgränser. Vid nybyggnad ska situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta. För tillbyggnad, komplementbyggnader, rivningslov och alla andra åtgärder ska situationsplanen baseras på ett underlag från stadens baskarta och registerkarta.

Ritningen ska vara skalenliga. Den ska ha tydlig kontrast, svart linje och text på vit olinjerad bakgrund utan skuggor och gråtoner.

Vid rivningslov ska det som ska rivas markeras på situationsplanen.

Väljer du att lämna in ritningar i pappersformat gäller storlek A4 eller A3.

Om du skickar in ritningarna digitalt ska de levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF).

Handlingar till större byggprojekt ska inlämnas digitalt (PDF och gärna också CAD) tillsammans med en uppsättning papperskopior i A3-format. 

En illustration om vad kartportalen innehåller

Kartportalen

Välkommen till Trollhättans externa kartportal. Här är alla våra kartor samlade som historiska kartor, detaljplaner, natur, gator, trafik, bestämmelser, fritid, service, med mera.

Bild på en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta

Har du tänkt bygga nytt, om, ut eller till? I så fall behöver du som regel en nybyggnadskarta (bygglovkarta).

Senast granskad 2022-11-23 av SUSLAR