Bilden visar en planritning och en skalstock på 1: 100

Planritning

Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Ritningen ska visa våningsplanets olika delar, dess funktion och dess yta. Vid installation av eldstad ska placeringen  vara utmärkt på planritningen. Här kan ni läsa mer om vad en planritning ska innehålla.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En planritning visar byggnadens alla våningar ovanifrån. På planritningen ska det stå vad rummen ska användas till och rummens storlek i kvadratmeter. Fast inredning i kök, badrum och tvättstuga samt dörrar, fönster, skorsten, trappor och altaner ska vara angivna i planritningen. 

Vid installation av eldstad ska placeringen  vara utmärkt på planritningen.

Ritningen ska vara skalenliga. helst en skala på 1:100 Den ska ha tydlig kontrast, svart linje och text på vit olinjerad bakgrund utan skuggor och gråtoner.

Väljer du att lämna in ritningar i pappersformat gäller storlek A4 eller A3.

Om du skickar in ritningarna digitalt ska de levereras i PDF-format.

Handlingar till större byggprojekt ska inlämnas digitalt (PDF och gärna också CAD) tillsammans med en uppsättning papperskopior i A3-format. 

Beställa ritningsunderlag

Plan- sektions- och fasadritningar

Du kan beställa äldre ritningar på din fastighet från vårt bygglovsarkiv. De kan oftast användas som underlag för nya ritningar och du kan välja om du vill ha leverans på papper eller digitalt.

Hör av dig till Kontaktcenter om du vill ha ritningar. 

Senast granskad 2022-11-01 av REBGUS