Bilden visar ett hus med tomtgränsen och två figurer utanför tomtgränsen

Grannehörande

Behövs när tillbyggnaden placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter eller om åtgärden strider mot detaljplanen. Här kan ni läsa mer om grannehörande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om din tilltänkta byggnation placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter eller om den strider mot detaljplanen ska grannar höras vid ansökan om bygglov.  Grannehörande behövs i vissa fall om fastigheten ligger utanför detaljplanerat om-råde. Bygglovskontoret skickar ut handlingarna till grannar (grannehörande) i de fall som det behövs.

Om du uppför anmälningspliktiga åtgärder närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få utföra åtgärden utan bygglov. Då krävs att du gör en anmälan och själv ordnar skriftliga medgivanden från grannar.

Om den berörda grannen är kommunal mark eller allmän väg är åtgärden bygglovspliktig.

Senast granskad 2022-03-02 av REBGUS