Fasadritning

Fasadritning attefallshus, komplementbyggnad

Innehåller de berörda fasaderna, takvinkel och byggnadshöjd. Marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader. Vid installation av eldstad ska skorsten illustreras. Vid installation av solceller ska solcellspanelerna illustreras.  Här kan ni läsa mer om vad en fasadritning ska innehålla.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En fasadritning ska visa hur byggnaden ser ut utvändigt. Alla fasader ska finnas med i ritningen och tydligt visa vilket väderstreck den är placerad mot, exempelvis ”fasad mot norr”. Fönster, dörrar, tak, altaner och annat som är en fast del av fasaden ska ritas med.

Fasad attefallhus, komplementbyggnad.png

Ritningen ska vara skalenliga. helst en skala på 1:100 Den ska ha tydlig kontrast, svart linje och text på vit olinjerad bakgrund utan skuggor och gråtoner.

Väljer du att lämna in ritningar i pappersformat gäller storlek A4 eller A3.

Om du skickar in ritningarna digitalt ska de levereras i PDF-format.

Handlingar till större byggprojekt ska inlämnas digitalt (PDF och gärna också CAD) tillsammans med en uppsättning papperskopior i A3-format. 

Beställa ritningsunderlag

Plan- sektions- och fasadritningar

Du kan beställa äldre ritningar på din fastighet från vårt bygglovsarkiv. De kan oftast användas som underlag för nya ritningar och du kan välja om du vill ha leverans på papper eller digitalt.

Kontakta kontaktcenter om du vill beställa ritningsunderlag, kontaktcenter@trollhattan.se.

Senast granskad 2023-09-14 av REBGUS